Cuộc thi online
HỌC SINH VỚI
AN TOÀN THÔNG TIN
Thời gian thi thử và ôn tập:
Thời gian thi chính thức:
conde
TỔNG QUAN
Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng internet an toàn cho học sinh và phụ huynh học sinh trên cả nước. Tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy khả năng tư duy của học sinh, giúp các em nhận diện và phòng, tránh nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.
Cuộc thi là một hoạt động hưởng ứng Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 01/06/2021.(Xem thêm)
Đề thi gồm . Thời gian làm bài .
Mỗi thí sinh chỉ dự thi chính thức 1 lần duy nhất (hạn chế thi trong khoảng 19h00 - 22h00 để hệ thống không bị quá tải).
Khuyến nghị thí sinh sử dụng trình duyệt Cốc Cốc để dự thi
VIDEO GIỚI THIỆU CUỘC THI
Đơn vị bảo trợ
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì
logo
HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM
Đơn vị đồng tổ chức
CỤC AN TOÀN THÔNG TIN
(BỘ TT&TT)
VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HSSV
(BỘ GDĐT)
CỤC TRẺ EM
(BỘ LĐ-TBXH)
Đơn vị phối hợp chính
BKAV
tiktok
childfund
plan-international
worldVision
msd
cmc
coccoc